TELEFONNÍ
LINKA 548 534 603
než zavoláte
 

Princip tepelného čerpadla

Obnovitelné energie jsou k dispozici prakticky všude a lze je vynalézavě využívat. To platí především pro teplo z okolního životního prostředí akumulované v zemi, ve spodní vodě a ve vzduchu.

 

Tepelné čerpadlo jako „obrácená“ lednička

Tepelná čerpadla Vaillant využívají tuto energii jako zdroj tepla za pomoci technologie, která v zásadě spočívá na principu, jakým pracuje chladnička, tedy na chladicím procesu, ale obráceném.

Podle kruhového cyklu (tzv. Carnotův cyklus) se energie odebíraná z okolního prostředí převádí na vyšší teplotní úroveň a tím je využitelná pro účely vytápění.

V uzavřeném oběhu cirkuluje tzv. chladivo (specifická teplosměnná látka), které se vyznačuje extrémně nízkým bodem varu.

 

Získejte 75% energie zdarma

1. Chladivo je přiváděno v kapalném (podchlazeném) stavu do tzv. výparníku. Zde dojde k jeho ohřátí od okolního vzduchu, geotermální energie nebo vody. Při této fázi dojde přeměně z kapalného do plynného skupenství.

2. Chladící médium, které s sebou nese získanou tepelnou energii je nadále v plynném skupenství nasáto většinou el. poháněným kompresorem. Zde je následně chladící médium stlačeno na vysoký tlak, čímž dojde k dalšímu zvýšení jeho teploty.

3. Takto získaná tepelná energie je prostřednictvím tzv. kondenzátoru (výměníku) předána do topného systému. Tím dochází ke snížení teploty chladiva a jeho následné kondenzaci – zkapalnění.

4. Chladicí médium, které se nyní nachází opět v kapalném stavu, ztrácí v expanzním ventilu tolik tlaku a teploty, že teplotní hladina chladicího média opět klesne (podchladí) pod teplotu zdroje tepla.

Ve výparníku tak může chladicí médium znovu odebírat energii obsaženou ve vzduchu, zemi nebo vodě. Při tomto procesu je cca 75% tepelné energie zdarma získáváno z přírodních zdrojů. Zbylou část je třeba dodat prostřednictvím elektrické sítě.

 

 

Texty převzaty od Vaillant