TELEFONNÍ
LINKA 548 534 603
než zavoláte
 

Výhody kondenzačních kotlů

Kondenzační kotle spotřebují ve rovnání s konvenčními kotli o cca 15% energie méně a obsah škodlivin CO2 a NOx je snížen na minimum, což se následně projeví ve snížení vlastních nákladů na vytápění.

 

Jak pracuje kondenzační kotel?

U klasických zdrojů tepla se tepelná energie přenáší ze spalin do topné vody. Dále spaliny obsahují určitou část tepelné energie – tzv. latentní-kondenzační teplo, které vzniká při spalování plynu. U konvenčních kotlů jsou spaliny odváděny do komína bez dalšího využití. Konstrukce kondenzačních kotlů díky velké ploše výměníku (nebo dvou výměníků) umožňuje využít kondenzační teplo. Kondenzační technika využívá navíc nejen latentní teplo, ale i primární tepelná energie je využita účinněji než u klasických kotlů.

 

Výhody kondenzační techniky

  • nižší náklady na vytápění oproti klasickým kotlům
  • široké možnosti použití – možnost instalace v každém prostředí
    • provoz nezávislý na objemu místnosti (přívodu vzduchu)
    • kondenzační kotle Vaillant se vyrábí v provedení pro vytápění o výkonu 11, 18, 24 a 37 W
  • vhodné i pro topné systémy s vyšším teplotním spádem
  • plynulá regulace výkonu
  • připraveno pro připojení zásobníkového ohřívače
  • a další..

 

Nabídka Vaillant zde

 

zdroj: www.Vaillant.cz