TELEFONNÍ
LINKA 548 534 603
než zavoláte
 

Nebezpečí oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý je jedovatý bezbarvý plyn bez chuti a západu, nedráždivý. Je lehčí než vzduch, ale se vzduchem se mísí. To z něj dělá tichého zabijáka, který způsobuje škodlivé účinky tím, že redukuje dodávku kyslíku do těla, orgánů a tkání.

V České republice umírají každoročně desítky lidí na otravu oxidem uhelnatým, který vzniká pomocí porouchaných nebo špatně udržovaných topných nebo palivo spalujících zařízení.

 

Oxid uhelnatý a plynový kotel

Při správně udržovaném kotli, kdy je především výměník čistý a kde komín má správný tah, jdou všechny spaliny komínem mimo obytné prostory a je prakticky nemožné aby se dostaly do místnosti. Zanedbáváním pravidelných revizí a kontrol topidel, ohřívačů vody, plynových kotlů, údržby a čištění komínů a spalinových cest však lidé ohrožují sebe a své blízké.

Příčiny vzniku:

  • Vadný nebo neodborně nainstalovaný spotřebič.
  • Zanedbaná revize spotřebiče.
  • Částečně nebo úplně ucpaný komín.
  • Nedostatečně větraná místnost.

 

Příznaky otravy

  • bolest hlavy
  • nevolnost
  • závrať
  • potíže s dýcháním
  • celkový kolaps
  • ztráta vědomí

 

Jak tomu předejít ?

Především udržovat plynový kotel v rozumném stavu. Doporučuje se návštěva servisního technika jednou za rok mezi topnými sezónami – v létě. U nových kotlů je dokonce uplatnění záruky podmíněno pravidelnou prohlídkou 1x rok.

Servisní technik kotel vyčistí, zkontroluje stav a celkově jej připraví na příští sezónu.

Další úkony, které se provádí při čištění a revizi plynového kotle zde.

 

Starejte se o svůj kotel, jde především o Vaše bezpečí.

Pravidelná péče a údržba navíc šetří Vaši peněženku a vyplatí víc než případné opravy nebo dokonce pořízení kotle nového.